Witryna z bazą danych on-line oraz informacji źródłowych

Niniejsza witryna oraz baza on-line została opracowana na podstawie książki
dr hab. prof. UG Moniki Bąk pt. "Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego".

Zamieszczone informacje są aktualizowane na bieżąco. Baza danych jest systematycznie poszerzana.
Obejmuje 19 krajów EŚW, dane dotyczą okresu od początku transformacji do ostatniego dostępnego roku (w niektórych przypadkach dane nie są dostępne od początku okresu transformacji).

Uwagi i pytania proszę kierować do M.Bąk (Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych Uniwersytetu Gdańskiego)
e-mail: monika.bak@ug.gda.pl

Więcej informacji i model teoretyczny:
Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 83-7326-338-1, Gdańsk 2006, stron 425


Prawa autorskie bazy są własnością dr hab. prof. UG Moniki Bąk.
Przy cytowaniu proszę powoływać się na źródła podane pod tabelami i adres internetowy witryny: M.Bąk: Europa Środkowa i Wschodnia - http://ekonom.univ.gda.pl/esw-online

 

Ważniejsze aktualizacje:
24.10.2011 Aktualizacja przydatnych odnośników
30.03.2011 Aktualizacja danych w bazie (tradycyjna analiza transformacji i efekty transformacji)
14.09.2010 Instytucje międzynarodowe - aktualizacja
02.04.2009 Zaktualizowano dane w bazie - analiza zmian instytucjonalnych
27.10.2008 Dodano linki do zewnętrznych baz danych on-line obejmujących statystyki transportowe (baza UNECE oraz International Transport Forum) - w segmencie bazy danych TRANSPORT.
6.10.2008 Uzupełniono bazę o wersje elektroniczne raportów statystycznych w segmencie TRANSPORT.
20.09.2008 Baza danych została uzupełniona o nowe elementy TRANSPORT i TURYSTYKA. Dodano ponad 250 nowych tabel statystycznych obejmujących dane ze statystyk narodowych oraz porównawcze zestawienia międzynarodowe, a ponadto udostępniono raporty i publikacje statystyczne (dostępne publicznie). Zaktualizowano również dane makroekonomiczne w bazie.