O Ośrodku

Ośrodek Badań Integracji Europejskie
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
 
 ul. Armii Krajowej 119/121 
81-824 Sopot
 
e-mail: obie@ek.univ.gda.pl

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej powstał w 1983 roku z inicjatywy grupy pracowników Wydziału Ekonomicznego UG interesujących się problematyką integracji.

Zajmuje się działalnością naukową, dydaktyczna i popularyzatorską zagadnień z zakresu europejskiej integracji gospodarczej


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W kwietniu 2017 roku na mocy Rady Wydziału Ekonomicznego UG zostały wprowadzone dwie nowe specjalności prowadzone przez Ośrodek Badań Integracji Europejskiej:


- na pierwszym stopniu - studiów licencjackich : "Projekty w biznesie międzynarodowym" 

 

- na drugim stopniu - studiów magisterskich:  "Ekonomia Unii Europejskiej"

 

 

 

Więcej informacji w zakładce "Specjalności"   -   "Projekty w biznesie międzynarodowym" i "Ekonomia Unii Europejskiej"

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

OBCHODY DNIA EUROPY  2017 KONKURS „POLSKA W UNII“ - XIV edycja  „Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży 
w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego“

 Miło nam poinformować, że w br. odbędzie się czternasta edycja Konkursu  POLSKA W UNII,   który organizowany jest w ramach obchodów DNIA EUROPY. 
Konkurs  przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. 

Tegoroczne obchody odbędą się przy współpracy i pod patronatem Pana Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego. Tematem wiodącym obchodów jest „Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży w kontekście rynku wewnętrznego”. 

Wsparcie przedsiębiorczości w Polsce jest obecnie kluczowym wyzwaniem społecznym. Obejmuje ono zarówno kształtowanie kompetencji młodych ludzi jak i przygotowanie ich do aktywności zawodowej w przyszłości. Co roku staramy się też by tematy wykładów i konferencji dotyczyły bieżącej problematyki i aktualnych wyzwań stojących przed UE. Dotykające Unię Europejską kryzys finansowy i migracyjny, zagrożenie terroryzmem i wreszcie projektowane wyjście Wielkiej Brytanii z tej organizacji prowokują do dokonania całościowej refleksji nad stanem integracji europejskiej.

W tym roku, oprócz wykładów dla młodzieży przygotowalismy również warsztaty dla nauczycieli – pt. Podstawy przedsiębiorczości. 
Podsumowaniem obchodów będzie konferencja oraz Gala Dnia Europy, która odbędzie się 19 maja na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie. Podczas uroczystości nastąpi ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów Konkursu Polska w Unii.  

Nagrodą główną dla 10-ciu najlepszych uczniów będzie wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez Posła Jarosława Wałęsę.

Termin wykładów dla uczniów, warsztatów dla nauczycieli i termin II etapu konkursu zostanie podany w terminie późniejszym (na stronie internetowej i e-mailem).


Zakres materiału konkursu „Polska w Unii” – etap I
I.    Fundamentalne zasady integracji europejskiej
II.    Podstawy prawa wspólnotowego
III.    System instytucjonalny i rola Parlamentu Europejskiego
IV.    Funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE

W kolejnych etapach zakres tematyczny poszerzony zostanie o następujące zagadnienia:

I.    Polityka przemysłowa wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw
II.    Wspieranie przedsiębiorczości
III.    Funkcjonowanie strefy euro
IV.    Aktualne wyzwania rynku wewnętrznego UE


Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU
Dziękujemy Dyrekcjom Szkół, Opiekunom i Młodzieży za czynny udział w tym przedsięwzięciu przez te wszystkie lata  i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji.
                    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej (do 1994r. Ośrodek Badań EWG) powstał w 1983 roku z inicjatywy grupy pracowników byłego Instytutu Teorii Ekonomii UG, interesujących się problematyką integracji. Bazę materiałową stanowiło, istniejące od 1978 roku na obecnym Wydziale Ekonomicznym, Centrum Dokumentacji Europejskiej. Statutowymi celami działalności Ośrodka są:

  • działalność naukowo - badawcza
  • działalność dydaktyczna
  • działalność informacyjna i popularyzatorska